December 13, 2010

Hafiz Abu Bakar : Kalam of Hazrat Maulana Hakeem Akhtar Damat Barakatuhum

Hafiz Abu Bakar reciting the Kalam (Poetry) of Arif Billah Hazrat Aqdas Maulana Shah Hakeem Mohammad Akhtar Sahib Damat barakatuhum.

No comments:

Maulana Tariq Jameel : Subha Kyun Nahi Ho Rahi (Emotional) [Gaza Special]

Maulana Tariq Jameel : "Sadaqa-e-Fitr Kishmish Ke Hisaab Se Diya Karo, Ghareebon Ka Bhala Ho Ga!

Recent Top Posts