December 13, 2010

Hafiz Abu Bakar : Kalam of Hazrat Maulana Hakeem Akhtar Damat Barakatuhum

Hafiz Abu Bakar reciting the Kalam (Poetry) of Arif Billah Hazrat Aqdas Maulana Shah Hakeem Mohammad Akhtar Sahib Damat barakatuhum.

No comments:

Yom-e-Shahadat Hazrat Umar RA : "Woh Sahabi RA Jinhe Rasool S.A.W Ne Khud Manga"

Historic Emotional Bayan On Muharram By Maulana Tariq Jameel

Recent Top Posts