March 12, 2012

Hafiz Abu Bakar : "Shukar Hai Tera Khudaya" Geo TV Program Jalwa-e-Jana

Hafiz Abu Bakar reciting live nasheed "Shukar Hai Tera Khudaya" in Geo TV Program Jalwa-e-Jana.

No comments:

Maulana Tariq Jameel Emotional Dua "Aye Malik Poray Des Per Ai Kali Raat Ko Khatam Farma De!"

Maulana Tariq Jameel Saheb Emotional Dua "Aye Malik-ul-Mulk! Poray Des Per Ai Kali Raat Ko Khatam Farma De!" aired on...

Posted by Islamic Waves on Thursday, July 2, 2015

Pir Zulfiqar Ahmad Saheb Told Some Interesing Stories About His Grandson Muhammad Sarmad

Hazrat Peer Zulfiqar Ahmad Naqshbandi Saheb in a bayan on "Grooming Children" told some interesing stories about his...

Posted by Islamic Waves on Wednesday, July 1, 2015

Recent Top Posts