March 12, 2012

Hafiz Abu Bakar : "Shukar Hai Tera Khudaya" Geo TV Program Jalwa-e-Jana

Hafiz Abu Bakar reciting live nasheed "Shukar Hai Tera Khudaya" in Geo TV Program Jalwa-e-Jana.

No comments:

Maulana Tariq Jameel : Tujhe Mere (ALLAH Ke) Haq Ki Qasam...!

Junaid Jamshed : "When Amir Haji Abdul Wahab Sb Made Me The Amir of Amirs" [Funny]

Recent Top Posts