March 12, 2012

Hafiz Abu Bakar : "Shukar Hai Tera Khudaya" Geo TV Program Jalwa-e-Jana

Hafiz Abu Bakar reciting live nasheed "Shukar Hai Tera Khudaya" in Geo TV Program Jalwa-e-Jana.

No comments:

Mufti Zar Wali Khan : "Ulama Ko Bura Kehne Wale Ke 20 Min Aur Mere 8 Min"

Mufti Zar Wali Khan Saheb shared an old incident "Ulama Ko Bura Kehne Wale Ke 20 Min Aur Mere 8 Min".Video :...

Posted by Islamic Waves on Tuesday, July 28, 2015

Maulana Tariq Jameel : Barish Ke Dauran Barish Bayan

Maulana Tariq Jameel "Barish Ke Dauran Barish Ka Bayan"Video : http://www.islamic-waves.com/2015/07/maulana-tariq-jameel-barish-ke-dauran.html

Posted by Islamic Waves on Monday, July 27, 2015

Recent Top Posts