July 15, 2012

Junaid Jamshed : "Nabi Ki Baat Sunnay Ki Zaroorat Kyun?" Short Bayan At USA 2012

Junaid Jamshed short bayan "Nabi Ki Baat Sunnay Ki Zaroorat Kyun?" at USA 2012.

No comments:

Maulana Tariq Jameel : Subha Kyun Nahi Ho Rahi (Emotional) [Gaza Special]

Maulana Tariq Jameel : "Sadaqa-e-Fitr Kishmish Ke Hisaab Se Diya Karo, Ghareebon Ka Bhala Ho Ga!

Recent Top Posts