March 7, 2013

Mufti Taqi Usmani : Kufr Aur Gunah Se Nafrat Karo Kafir Aur Gunahgar Se Nahi

Hazrat Mufti Taqi Usmani Damat Barakatuhum bayan to Ulama/Scholars "Kufr Aur Gunah Se Nafrat Karo Kafir Aur Gunahgar Se Nahi" at UK.

No comments:

Maulana Tariq Jameel : Tujhe Mere (ALLAH Ke) Haq Ki Qasam...!

"Fatway Nahi Muhabbat Do!" Maulana Tariq Jameel Message To All Muslims

Recent Top Posts