March 5, 2013

Mufti Taqi Usmani : Shaytan Alim Bhi Tha Aqil Bhi Tha Abid Bhi Tha Bus Aashiq Nahi Tha

Hazrat Mufti Taqi Usmani Damat Barakatuhum short clip on "Shaytan Alim Bhi Tha Aqil Bhi Tha Abid Bhi Tha Bus Aashiq Nahi Tha".

No comments:

"Fatway Nahi Muhabbat Do!" Maulana Tariq Jameel Message To All Muslims

"Kya SAFAR Ka Mahina Manhoos He?" Mufti Saad Paracha

Recent Top Posts