July 22, 2013

Maulana Tariq Jameel : "Kaho! Ke Mein Nahi Janta!" Latest Bayan In Defence (D.H.A) Karachi July 2013

Hazrat Maulana Tariq Jameel Damat Barakatuhum short clip on "Kaho! Ke Mein Nahi Janta!" from his latest bayan in Defence (D.H.A) Karachi July 2013).

No comments:

Yom-e-Shahadat Hazrat Umar RA : "Woh Sahabi RA Jinhe Rasool S.A.W Ne Khud Manga"

Historic Emotional Bayan On Muharram By Maulana Tariq Jameel

Recent Top Posts