Hafiz Abu Bakar : Kalam of Hazrat Maulana Hakeem Akhtar Damat Barakatuhum

Hafiz Abu Bakar reciting the Kalam (Poetry) of Arif Billah Hazrat Aqdas Maulana Shah Hakeem Mohammad Akhtar Sahib Damat barakatuhum.

Comments