Sohaib Ahmed Shah Ummati : Zara Sambhal Ke Chal

Sohaib Ahmed Shah Ummati nice unique style naat "Zara Sambhal Ke Chal".

Comments