Hazrat Maulana Tariq Jameel : Lafz-e-ALLAH Ke Wazan Ke Barabar God, Khuda, Bhagwan Ya Koi Aur Naam Nahi He

Hazrat Maulana Tariq Jameel Damat Barakatuhum explained "Lafz-e-ALLAH Ke Wazan Ke Barabar God, Khuda, Bhagwan Ya Koi Aur Naam Nahi He".

Comments