Junaid Jamshed & Mufti Muhammad Zubair : "Nabi (S.A.W) Ki Gustakhi Allah Ko Bardasht Nahi" Program Hayya Alal Falah - Episode 12

Junaid Jamshed & Mufti Muhammad Zubair on "Nabi (S.A.W) Ki Gustakhi Allah Ko Bardasht Nahi" in Program Hayya Alal Falah - Episode 12.

Comments