Yasir Qadhi : Worshiping Auliya Graves, Abdul Qadir Jilani And Jesus Christ

Sheikh Yasir Qadhi explaining lecture on "Worshiping Auliya Graves, Abdul Qadir Jilani, Chishti And Jesus Christ".

Comments