Mufti Muneer Ahmed Akhoon : Ujub Aur Khud Pasandi Takabbur Ki Shaakh He

Mufti Muneer Ahmed Akhoon Program "Ghaib Ki Baatain" on topic "Ujub Aur Khud Pasandi Takabbur Ki Shaakh He" aired on TV-One.

Comments