Hazrat Maulana Hakeem Akhtar : Ghalib Ko Jawab "Sharam Tum Ko Magar Nahi Aati"

Hazrat Maulana Hakeem Akhtar : Ghalib Ko Jawab "Sharam Tum Ko Magar Nahi Aati".

Comments