May 19, 2012

Maulana Peer Zulfiqar Naqshbandi : Musa (A.S) Ke Ummati Ki Dua Aur Allah Ki Narazgi Aur Maghfirat (Emotional)

Maulana Peer Zulfiqar Naqshbandi short clip on "Musa (A.S) Ke Ummati Ki Dua Aur Allah Ki Narazgi Aur Maghfirat" (Emotional).

No comments:

Recent Top Posts