Mufti Taqi Usmani : Takbeer e Tashreeq Ko Buland Awaz Me Parhne Ka Hukum

Hazrat Mufti Taqi Usmani Damat Barakatuhum short clip on "Takbeer e Tashreeq Ko Buland Awaz Me Parhne Ka Hukum".

Comments

Unknown said…
Qurbani Is Waajib Or Essential
Qurbani is “Waajib” important or necessary almost every Islamic men and Islamic women who has acquired puberty or is of audio concepts contains “Nisaab” (is the value of unwanted achievements which creates a Islamic accountable for Zakaah) for that period. The possession of or relative economical dedication value of silver “+ -3 ounces” and in the situation of silver its “+ – 20 ounces” To create deal in the Name of Allah
Unknown said…
Lê Giang Nam cất tiếng nói với Nam Cung Hiên.

- Đúng thế, U Minh Tông, Luyện Dược Sư công hội đã xuất hiện không ít cường giả, chúng ta bất lợi rồi.

Nam Cung Hiên bất đắc dĩ nói.

- Xem ra U Minh Tông và Luyện Dược Sư công hội hơn phân nửa là muốn vây hãm thành Hạo Đắc, chúng ta phải làm sao phòng ngự đây?

Đỗ Kiều Kiều cất tiếng nói.

- Đỗ cốc chdongtam
mu moi ra hom nay
tim phong tro
http://nhatroso.com/
nhạc sàn
tổng đài tư vấn luật
văn phòng luật hà nội
tổng đài tư vấn luật
thành lập công ty trọn gói
http://we-cooking.com/
chém gió
trung tâm tiếng anhủ, hiện tịa thực lực của chúng ta đã tập trung hoàn toàn tới đây rồi.

Nam Cung Hiên cất tiếng nói.

- Ta thấy U Minh Tông và Luyện Dược Sư công hội cũng chờ cường giả tới, bọn họ hẳn là vẫn còn cường giả thấy U Minh Tông và Luyện Dược Sư công hội hẳn là có cường giả tới đây.

Lê Giang Nam bận tâm mà nói.