Hazfiz Abu Bakar : Ashab-e-Muhammad Haq Ke Wali - Abu Bakar o Umer Usman o Ali (R.A)

Hazfiz Abu Bakar nasheed on "Ashab-e-Muhammad Haq Ke Wali Abu Bakar o Umer Usman o Ali (R.A)".

Comments

Unknown said…
Audio ziyada acha hay sab bayan aur naat
Video sahi nahi