Maulana Ibrahim : "Khanqah Ki Asal Rooh" 21 Dec 2012

Hazrat Maulana Ibrahim Bin Mazhar Bin Hakeem Akhtar short clip on "Khanqah Ki Asal Rooh" from his bayan on 21 Dec 2012 at Ashraf-ul-Madaris Karachi.

Comments