Exclusive : Dr Tahir ul Qadri Ki Haqeeqat - Nabi (S.A.W) Per Jhootay Khawab Se Le Kar Hukumat Ke Haseen Khawab Tak

Dr Tahir ul Qadri Ki Haqeeqat - Nabi (S.A.W) Per Jhootay Khawab Se Le Kar Hukumat Ke Haseen Khawab Tak!.
Qabar Me Murday Se Batain Aur Huzoor SAW Ki Amad!
Naach Ganay Per Mushtamil Jashan!
Imam Abu Hanifa Se 20 Saal Barah-e-Rast Parha He!
Nauzubillah! Nabi Pak SAW Per Jhoota Khawab!
Tauheen-e-Risalat Qanoon Se Mutaliq Jhoot Dar Jhoot!
Karamat Ke Daway Aur Phir (Jhoota) Inkar!
Falasteen Aur Israel Ko Barabri Ke Sath Tasleem Karna Chahiye!

Comments