Junaid Jamshed : "Maulvi Ko Koi Bhi Muft Khana Nahi Khilata" (Funny) At Al-Ihsan Institute Canada - 8 Apr 2013

Junaid Jamshed short clip with nasheeds on "Maulvi Ko Koi Bhi Muft Khana Nahi Khilata" (Funny) At Al-Ihsan Institute Canada - 8 Apr 2013.

Comments