Maulana Tariq Jameel : Qaomen Zulm, Jhoot Aur Khayanat Se Tabah Aur Adal, Sachai Aur Diyanat Se Qaim Hoti Hen

Hazrat Maulana Tariq Jameel Damat Barakatuhum short clip on "Qaomen Zulm, Jhoot Aur Khayanat Se Tabah Aur Adal, Sachai Aur Diyanat Se Qaim Hoti Hen".

Comments