Junaid Jamshed : "Pehla Hajj Music Ke Zamane Me Kya Magar Music Ke Paison Se Nahi" Latest Interview On Azaan TV

Junaid Jamshed recent interview on Hajj "Pehla Hajj Music Ke Zamane Me Kya Magar Music Ke Paison Se Nahi" on Azaan TV with Adeel Arif.

Comments