July 26, 2014

Maulana Tariq Jameel : Sadaqa-e-Fitr Kishmish Ke Hisaab Se Diya Karo, Ghareebon Ka Bhala Ho Ga!

Hazrat Maulana Tariq Jameel Damat Barakatuhum advise on "Sadaqa-e-Fitr Kishmish Ke Hisaab Se Diya Karo, Ghareebon Ka Bhala Ho Ga!".

No comments:

Recent Top Posts