Exclusive : Maulana Faheem Sahib Ka Hazrat Maulana Jamshed Ali RehmaULLAH Ko Khiraj-e-Aqeedat

Maulana Faheem Sahib Ne Tablighi Jamaat ke baray buzurg Hazrat Maulana Jamshed Ali RehmaULLAH ko un ki namaz-e-janazah ke baad raiwind markaz mein Khiraj-e-Aqeedat paish kya aur markaz mein moujood ghamzada sathion se mukhtasar bayan kya.

Comments