Deen Ka Inhesar Sirf Namaz Darhi Aur Hulya Nahi By Mufti Taqi Usmani

Mufti Taqi Usmani Saheb Ne Bayan Farmaya Ke Deen Ko Sirf Masjid Aa Jaane, Namaz Parh Lene, Darhi Rakh Lene Aur Libaas Shariah Ke Mutabiq Ikhtiyar Kr Lene Ko Nahi Kehte. #MuftiTaqiUsmani #Deen #Akhlaq #Islam #islamicwaves

Comments