Dajjal Ki Alamaat By Mufti Syed Adnan KakakhelMufti Syed Adnan kakakhel Saheb Ne Dars-e-Hadees Me Dajjal Ki Alamaat/Nishani Ke Baray Me Aik Hadith Ki Tashreeh Bayan Farmai Jis Me Dajjal Ka Hulya Bataya. #Dajjal #AntiChrist #EndOfTime #MuftSyedAdnanKakakhel #islamicwaves

Comments