Junaid Jamshed Ka Janazah Aisi Izzat Wali Tadfeen By Saeed Anwar


Saeed Anwar Ne Junaid Jamshed Shaheed Ke Janazay Ke Baray Me Bataya Ke Kis Tarah Junaid Jamshed Ke Janazay Ko Qabar Me Utara Gaya Aur Kin Ke Hathon ALLAH Ne Tadfeen Karwa Ker Us Ko Izzat Bakhshi.


#junaidjamshed #junaidjamshaid #shahadat #shaheed #saeedanwar #islamicwaves

Comments