ALLAH Ke Raste Me Marne Ki Nisbat Chahta Hon By Junaid Jamshed Shaheed


Junaid Jamshed Shaheed Ne Aik Taqreeb Me Bayan Krte Howe Kaha Tha Ke Mere Marne Ke Baad J. Mere Kis Kaam Aye Ga Aur Dua Mangi Ke Aye ALLAH Mujhe Apne Raste Ki Mout Dena, ALLAH Ne Un Ki Dua Sun Li, SubhanALLAH!


#J. #JunaidJamshed #Tabligh #Tableegh #Shahadat #IslamicWaves

Comments