Musalman Ko Gunahon Ki Waja Se Kafir Nhi Samjha Ja Sakta By Sheikh Mumta...


Sheikh Mumtaz Ul Haq Saheb Ne Farmaya Ke Musalman Ko Chahe Wo Kitne Baray Gunah Me He Kyun Na Mubtila Ho Magar Islam Kisi Musalman Ko Ye Ijazat Nhi Deta Ke Woh Dosre Musalman Ko Kafir Kahe Ya Islam Se Kharij Samjhe.


#Gunah #Gunahgar #SheikhMumtazulHaq #IslamicWaves

Comments